Phan Nguyên Việt sinh năm 1985 tại Phú Yên. Tốt nghiệp đại học bách khoa chuyên ngành trắc địa bản đồ thuộc khoa xây dựng niên khóa 2003- 2008. Năm 2010 trúng tuyển chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của đại học kinh tế tphcm và tốt nghiệp năm 2013. Với kiến thức của một kỹ sư trắc địa sẵn có, tôi khởi nghiệp với một đồng nghiệp xây dựng thương hiệu GEOVIET năm 2017 đến năm 2020 tôi khởi nghiệp thương hiệu Dovenhanh.com thuộc sở hữu công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt. Với sự am hiểu về marketing, quản trị và kiến thức trắc địa tôi hy vọng sẽ xây dựng một thương hiệu công ty đo đạc chất lượng tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Phú Yên 17/3/1985 0907621115 https://dovenhanh.com/ https://www.kickstarter.com/profile/phannguyenviet/about https://twitter.com/phannguyenviet2 https://www.linkedin.com/in/phannguyenviet/ https://www.pinterest.com/phannguyenvietceo/ https://phannguyenviet.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/192630401@N07/ https://www.goodreads.com/phannguyenviet https://en.gravatar.com/phannguyenviet https://about.me/phannguyenviet/ https://phannguyenviet.wordpress.com/ https://www.youtube.com/channel/UCfLB1gk2vIlMHGXz75ZnAcQ/about https://angel.co/u/phannguyenviet https://www.behance.net/phannguyenviet https://dribbble.com/phannguyenviet/about http://www.heromachine.com/forums/users/phannguyenviet/ https://flipboard.com/@nguyenvietceo/phannguyenviet-08b24t3ey https://www.reddit.com/user/phannguyenviet https://www.producthunt.com/@phannguyenviet https://vimeo.com/user136693052 https://fr.quora.com/profile/Phan-Nguyen-Viet https://phannguyenviet.blogspot.com/ https://issuu.com/phannguyenviet https://draft.blogger.com/profile/18323766709475433167 https://www.jotform.com/build/210861256800046 https://www.inprnt.com/profile/phannguyenviet/ https://www.threadless.com/@phannguyenviet https://comicvine.gamespot.com/profile/phannguyenviet/about-me/ https://linktr.ee/phannguyenviet https://www.fpml.org/forums/users/phannguyenviet/ https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/phannguyenviet/ https://connect.garmin.com/modern/profile/3dd4d6dc-f450-4a2c-a830-d3f6bb9cffee https://pubhtml5.com/homepage/fklk https://fliphtml5.com/homepage/enwbi https://devpost.com/phannguyenvietceo https://forum.acronis.com/it/user/349734 https://www.instapaper.com/p/8887793 https://www.trainsim.com/vbts/member.php?425181-phannguyenviet http://qooh.me/phannguyenviet https://diendancongnghe24h.forumvi.com/t4738-topic#4972 https://teampages.com/teams/1976234-Phan-Nguyen-Viet-ice-hockey-team-website/announcements https://www.intensedebate.com/profiles/phannguyenviet http://www.authorstream.com/phannguyenviet/ https://www.folkd.com/user/phannguyenviet https://www.deviantart.com/phannguyenviet http://www.divephotoguide.com/user/phannguyenviet https://www.mixcloud.com/phannguyenviet/ https://www.plurk.com/phannguyenviet https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=89915 https://subrion.org/members/info/phannguyenviet/ https://www.reverbnation.com/artist/phannguyenviet https://www.pokecommunity.com/member.php?u=948333 http://www.anabolicsteroidforums.com/members/60060-phannguyenviet https://www.informationweek.com/profile.asp?piddl_userid=429717 https://www.helpforenglish.cz/profile/199849-phannguyenviet https://musescore.com/phannguyenviet https://amara.org/vi/profiles/profile/phannguyenviet https://www.question2answer.org/qa/user/phannguyenviet https://ello.co/phannguyenviet https://6060396be42c3.site123.me/ https://sites.google.com/view/phannguyenviet/ https://phannguyenviet.page.tl/ https://phannguyenviet.ukit.me/ https://fairmark.com/forum/users/phannguyenviet/ https://www.supersprings.com/users/phannguyenvietceo/ https://band.us/band/83434180/intro https://buddypress.org/members/phannguyenviet/profile/ https://piqs.de/user/phannguyenviet/ https://bbpress.org/forums/profile/phannguyenviet/ https://phannguyenviet.mystrikingly.com/ https://gumroad.com/phannguyenviet https://www.marshmutt.com/members/phannguyenviet/profile/ http://www.mentionade.com/user/phannguyenviet https://www.buymeacoffee.com/phannguyenviet https://phannguyenviet.doodlekit.com/ https://phannguyenvietceo.wixsite.com/phannguyenviet https://repo.getmonero.org/phannguyenviet https://git.qt.io/phannguyenviet https://gitlab.com/phannguyenviet https://vbscan.fisica.unimib.it/phannguyenviet https://lab.louiz.org/phannguyenviet https://git.project-hobbit.eu/phannguyenvietceo https://www.unlok.ca/users/phannguyenviet/ http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1097558/Default.aspx http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/7058 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/14043 http://www.musicrush.com/phannguyenviet/action http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/56848/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/phannguyenviet http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1097558/Default.aspx https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/134535 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/56081/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/225956 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/81361/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/852734/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/164398/Default.aspx https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/28531/Default.aspx http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/13179 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/1875/Default.aspx https://catchthemes.com/support-forum/users/phannguyenviet/ https://themepalace.com/users/phannguyenviet/ https://www.avenza.com/forums/users/phannguyenvietceo/ https://mythem.es/forums/users/phannguyenviet/ https://yolotheme.com/forums/users/phannguyenviet/ https://www.liveatthebike.com/forums/users/phannguyenviet/ https://www.max2play.com/en/forums/users/phannguyenviet/ https://www.smartmenus.org/forums/users/phannguyenviet/ https://nootheme.com/forums/users/phannguyenviet/ https://tickets.momizat.com/forums/users/phannguyenviet/ https://cactusthemes.com/forums/users/phannguyenviet/ http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?phannguyenviet http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?phannguyenviet http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?phannguyenviet https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?phannguyenviet https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=392560_t0edlc7k http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?phannguyenviet http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?phannguyenviet http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?phannguyenviet http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?phannguyenviet http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?phannguyenviet http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?phannguyenviet


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-03-28 (日) 19:31:03 (249d)