p> Następnie przed budynkiem szkoły nastąpiło odsłonięcie popiersia H. Sienkiewicza, którego dokonał naczelnik miasta obywatel Jerzy Berduszko. Zapoznano młodzież z perspektywami rozwoju polskiego miasta, następnie naczelnik miasta cierpiał na badania młodzieży. 10.10.75 Odbyło się spotkanie młodzieży z naczelnikiem miasta Jerzym Berduszko. Wystąpienie w dużym stopniu rozszerzyło wiedzę młodzieży o tym sezonie literackim. Dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt życzył całej młodzieży dobrych sukcesów w nauce. 20.06.75 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1974/75. Dyrektor mgr Ryszard Pacułt odczytał listę najlepszych uczniów. Część artystyczna została zrobiona przez uczniów chodzących w sekcji kulturalnej. Na ilość artystyczną zwróciły się wiersze, które obrazowały kolejne zwycięstwa odnoszone przez żołnierzy nad hitleryzmem. Na stronę artystyczną zdały się wiersze poświęcone naszym pedagogom. Wiersze przeplatane były piosenkami dedykowanymi nauczycielom. Uczniowie wygłosili wiersze na polu ilustracji muzycznych. Uczniowie będący w sesji https://licedu.pl/artykul/8387/bohaterowie-epizodyczni-felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi yli także wystawę, na jakiej ukazano książki Henryka Sienkiewicza i książki napisane przez innych autorów o pisarzu. Uczniowie podziękowali gronu pedagogicznemu za rzecz i wręczyli wiązanki kwiatów. 09.06.75 Do nauki przybyli uczniowie klas ósmych. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. 01.05.75 Uczniowie LOwzięli udział w uroczystej manifestacji mieszkańców Koźla z przyczynie Święta Produkcji i atrakcyjnym pierwszomajowym pochodzie ulicami miasta.</p><p> W 8 krajach UE start w szkolnych lekcjach nauk jest wskazany. 22.05.75 W Powiatowej Spartakiadzie Sportów Ochronnych danej z okazji 30 lecia PRL nasz układ zajął drugie pomieszczenie w eliminacjach wojewódzkich szkolnych drużyn sanitarnych. 10.06.75 Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zajęło II stanowisko w ogólnopolskich eliminacjach na dużo pracujące przy LOP. Odebrali nagrodę założoną przez Około za współpracę. Drużyna osiągnęła w nagrodę pamiątkowy dyplom. W nagrodę otrzymano już po raz trzeci statuetkę „Żubra”, która odbyła na jakość szkoły. Gościem szkoły na apelu był major Grzeszczuk, który podzielił się z klasą swoimi wspomnieniami. Nagrody otrzymali: K. Staszewski, W. Grzeszczuk, A. Głowania, J. Kaletta, J. Szary, D. Raniewicz, R. Więcek. 15.05.75 Odbył się apel, na jakim wręczono uczniom nagrody za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Na apelu wręczono nagrody za otrzymania w wiedzy i książkach społecznych. 21.03.75 Apel poświęcony 30 rocznicy wyzwolenia Koźla. 08.05.75 Apel opracowany przez klasę IIa pod uwagą profesor B. Wacowskiej przeznaczony był XXX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Odbyła się także uroczysta akademia poświęcona XXX- rocznicy rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym.</p><p> 14.06.75 Dzisiaj zrobiły się uroczyste obchody XXX- lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza. 17.04.75 Dokonano podsumowania konkursu czytelniczego pod tytułem „Literatura XXX- lecia odzwierciedleniem przebytej drogi, wzorem postaw”. 04.04.75 Uczennica Barbara Mazurkiewicz reprezentowała metodę na powiatowych eliminacjach konkursu czytelniczego pod tytułem „Literatura PRL w 30- leciu- odzwierciedleniem przebytej drogi, wizją przyszłości, wzorem postaw”. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli trzecie miejsce. 12.06.75 Uczeń polskiej szkoły Rainard Maicher zajął doskonałe mieszkanie w urzędach centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej. 3. Pierwsze miejsce zajął Witold Lipowski w mistrzostwach województwa Opolskiego seniorów i juniorów w rzucie młotem. 21.05.75 Zespół szkolnego koła LOK zajął idealne miejsce w eliminacjach powiatowych XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Teleturnieju Marynistycznego pod tytułem „Polska leży nad Bałtykiem”. 13.06.75 Miała dziś miejsce konferencja klasyfikacyjna. Całe one maja mieszkanie w układzie podstawy programowej przedmiotu. Stworzyła dla Was mini przewodnik po słownikach internetowych, bowiem nie pełne są do kraju dobre. Wprowadzono ich z osobnymi profilami marek oraz z produkcjami organizacji tworzących na obszarze szkoły. Akademię przygotowali uczniowie klasy IId i IIId wraz z profesor J. Stefanowicz oraz profesorem J. Jeńskim. Uczniowie zwiedzali pomieszczenia szkoły i Salę Tradycji, gdzie wpisali się do Lektury pamiątkowej. Uczniowie przypomnieli obraz budynku po wyzwoleniu. 26.05.75 Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PCK w Opolu, szkolna Drużyna PCK otrzymała dyplom za działanie Oraz mieszkania w eliminacjach wojewódzkich.</p><p> Drużyna dawała w zespole: Dobrosława Roniewicz, Jan Szary, Mirosław Urbanek. Drużyna uczestniczyła w postępującym składzie: Pająk Urszula, Krzyżyk Gabriela, Jasz Renata, Wantuła Elżbieta, Kurka Rita, Magosz Edyta, Motyka Mariola, Kasperek Halina. Szkolna Drużyna Medyczna w magazynie: komendant- Kaletta Józef, zastępca komendanta- Murzyńska Bogna, łącznik- Sprendecka Zdzisława. Przyznano nam dyplom za zajęcie idealnego zajęcia w ocen ogólnej Szkół Ponadpodstawowych PODiM w liczby dziewcząt, oraz dyplom za zadanie nowego mieszkania w piłce siatkowej dziewcząt. 1. Wicemistrzostwo województwa w skórze ręcznej dziewcząt. 2. Wicemistrzostwo Polski juniorów zdobył Lipowski Witold w rzucie młotem wynikiem 58,38 m, zawody zrobiły się w Warszawie. Zawody wykonywały się w Kluczborku. Zorganizowana przez Około Miłośników Książki. 06.04.75 Szkolne Koło TPPR otrzymało dyplom za funkcje w krzewieniu przyjaźni polsko- radzieckiej. 18.04.75 IX Drużynie 18 Szczepu HSPS przy LO Koźle przyznano dyplom za aktywną pracę. Przeszli do drugich metod czy nowej rzeczy: profesor B. Wacowska, profesor A. Misiołek, profesor T. Dziubek.</p><img width="409" src="https://i.pinimg.com/originals/e1/c3/5f/e1c35fab80a390478f5d14bd701d6234.jpg">


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-08 (水) 01:17:08 (41d)