Firma zlokalizowana w Stęszewie koło Poznania zajmuje się produkcją zadaszeń membranowych, wykorzystywanych do tarasów i balkonów. Jesteśmy specjalistami w naszej branży. Jesteśmy również producentem profili aluminiowych z zastosowaniem targowym. Oferujemy:<ul> <li>profesjonale doradztwo</li> <li>możliwość przygotowania indywidualnego projektu</li> <li>konkurencyjne ceny na rynku</li> <li>sprawny i bezpieczny montaż</li> <li>odpowiednio przygotowane systemy stoisk wolno stojących</li> <li>systemy nośne do montażu na stałe najwyższej jakości</li> <li>ciekawe projekty podwieszanych systemów nośnych</li> </ul><p>usługi kierujemy do firm z Poznania i okolicznych miejscowości.</p> http://klinikasnookera.pl/ogloszenie/stoiska-targow-alu-tent/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-26 (火) 06:31:28 (38d)